بازار تولید

کشور کره
2014 ، ما ثابت شد که به عنوان تامین کننده شرکت کشتی سازی هیوندای ، گیم
سال 2019 ، ما ثابت شد که تامین کننده شرکت کشتی سازی Daewoo. ، ltd
2019 ، سامسونگ در کارخانه ما بازرسی کرد.