مرکز اخبار

طبقه بندی و ویژگی های پوشش های فلنج

2021-10-09

فلنج کور نیز نامیده می شود،صفحه کور. فلنجی بدون سوراخ در وسط است که برای آب بندی دوشاخه لوله استفاده می شود. عملکرد مانند سر جوش و کلاهک لوله رزوه شده است، با این تفاوت که فلنج کور و درپوش لوله رزوه شده را می توان در هر زمان جدا کرد، در حالی که سر جوش داده شده نمی تواند. انواع مختلفی از سطوح آب بندی وجود دارد، از جمله سطح کامل، سطح برجسته، سطح مقعر محدب، سطح زبانه و شیار و سطح اتصال حلقه. منطقه اصلی تولید در اطراف Mengcun است.
سطح آب بندی پوشش فلنج
سطح صاف (FF)، سطح برجسته (RF)، سطح مقعر و محدب (MFM)، سطح زبانه و شیار (TG)، سطح اتصال حلقه (RJ)
فلنج RST37.2 DIN2527 PN16انتخاب خوب شماست