مرکز اخبار

تجزیه و تحلیل خطاهای رایج محصولات فلنج

2021-11-23
در تولید مستمر صنعت مدرن،محصولات فلنجبه دلیل تأثیر خوردگی متوسط، آبشستگی، دما، فشار، ارتعاش و عوامل دیگر به ناچار نشت می کند. با توجه به خطای اندازه پردازش سطح آب بندی، کهنه شدن عناصر آب بندی و نصب و بست نادرست، ایجاد نشتی فلنج بسیار آسان است.(محصولات فلنج). اگر مشکل نشت فلنج را نتوان به موقع حل کرد، نشتی تحت شستشوی محیط به سرعت گسترش می یابد و در نتیجه باعث از بین رفتن مواد و تخریب محیط تولید می شود و منجر به تعطیلی شرکت و ضررهای اقتصادی هنگفت می شود. اگر نشت محیط سمی، مضر، قابل اشتعال و انفجاری باشد، ممکن است باعث بروز حوادث بزرگی مانند مسمومیت پرسنل، آتش سوزی و انفجار شود.

روش های سنتی برای حل نشتی فلنج(محصولات فلنج)برای تعویض عناصر آب بندی، اعمال درزگیر یا تعویض فلنج ها و لوله ها می باشد، اما این روش محدودیت های زیادی دارد و به دلیل الزامات ایمنی محیط کار، برخی از نشتی ها در محل قابل حل نیست. اکنون می‌توان از کامپوزیت‌های پلیمری برای اتصال در محل استفاده کرد، که در آن از سیستم بلوی یوفوشی بالغ‌تر استفاده می‌شود. این یک روش بسیار ایده آل به ویژه در موارد قابل اشتعال و انفجار است که مزایای منحصر به فرد خود را نشان می دهد. فناوری کامپوزیت پلیمری دارای مزایای فرآیند ساخت ساده، ایمنی و هزینه کم است. این می تواند اکثر مشکلات نشت فلنج را برای شرکت ها حل کند، خطرات بالقوه ایمنی را از بین ببرد و در هزینه های نگهداری بیشتر برای شرکت ها صرفه جویی کند.