مرکز اخبار

انواع سطوح آب بندی فلنج چیست؟

2021-12-24

Shandong Aiguo Forging Co.,Ltd.کیفیت بالایی را در اختیار شما قرار می دهدAS2129 Slip On Flange Face Raised.
ماAS2129 Slip On Flange Face Raisedمحصول انتخاب کامل شماست!
امروزه از فلنج در بسیاری از صنایع مانند ساختمان سازی، صنایع سبک و سنگین، لوله کشی، برق و سایر صنایع استفاده می شود. فلنج ها قطعاتی هستند که لوله ها و لوله ها را به یکدیگر متصل می کنند. فلنج دارای سوراخ است و پیچ و مهره می تواند دو فلنج را ایجاد کند.
یک جفت فلنج، یک واشر، تعدادی پیچ و مهره، به نظر می رسد این چیزها وقتی به صورت جداگانه مشاهده می شوند، کاربرد چندانی ندارند. در واقع به ترکیب این موارد اتصال فلنجی می گویند.
سطح سطح آب بندی فلنج بر عملکرد آب بندی تأثیر می گذارد. انواع سطح آب بندی فلنج چیست؟ در واقع سه نوع اصلی وجود دارد که عبارتند از:
سطح آب بندی صاف: سطح آب بندی این فلنج یک سطح صاف صاف با ساختاری ساده است. عمدتاً برای مواردی مناسب است که درجه حرارت بالا نیست، فشار زیاد نیست و رسانه انتقال غیر سمی است.
سطح آب بندی مقعر - محدب: سطح آب بندی این فلنج ترکیبی از سطوح مقعر و محدب است و عمدتاً برای مواردی با الزامات آب بندی سخت و فشار کمی بالاتر مناسب است.
سطح آب بندی زبانه و شیار: سطح آب بندی این فلنج ترکیبی از سطح زبانه و شیار و سطح شیار است. این عمدتاً برای مواردی با شرایط آب بندی سخت مانند فشار بالا، مواد قابل اشتعال، مواد منفجره و سمی مناسب است.
مهم نیست که چه نوع سطح آب بندی باشد، هنگام خرید آن باید از یک سازنده حرفه ای فلنج خریداری شود. سوپاپ Baoding Yingao