مرکز اخبار

گواهی AG Flanges

2022-03-08
گواهی AG Flanges

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

Wگواهی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات EAPON

مجوز تولید تجهیزات ویژه جمهوری خلق چین

AG همیشه بر بهترین کیفیت اصرار دارد!
محصولات اصلی ما همه فلنج های آهنگری استاندارد هستند (مانند EN1092-2، JIS، ANSI، ASME، ASTM، DIN، UNI، BS، AS، GOST)، همچنین فلنج های غیر استاندارد و ویژه را می توان در صورت ارائه نقشه تولید کرد.