مرکز اخبار

شاهد JIS 10K Plate Flange در نقاشی زرد!

2022-07-20

شرکت Shandong Aiguo Forging Co.,Ltd (نام مورد استفاده Zhangqiu Aiguo Forging Co.,Ltd) در سال 1992 تاسیس شد و از سال 2011 فلنج صادر کرده است. .


فلنج صفحه ای JIS 10Kقابل اعتماد، ایمن و راحت هستند، با مزایای عملی بودن.


JIS 10K Plate Flange