سؤالات متداول

آیا شما فلنج سفارشی تهیه می کنید؟

2020-08-19
بله ، محصولات اصلی ما همه فلنج های جعلی استاندارد هستند ، همچنین در صورت تهیه نقشه ، فلنج های غیر استاندارد و ویژه نیز تولید می شوند.