سؤالات متداول

کدام شرایط قیمت را می توان پذیرفت؟

2020-08-19
FOB ، CIF ، C & F ، EXW ، همه قابل قبول است.