سؤالات متداول

نگران کننده های RF و FF چیست؟

2020-08-20
اگر فلنج RF باشد ، ما یک واشر حلقه ای استاندارد پیشنهاد می دهیم که برای سرویس و / یا آزمایش مناسب باشد. اگر FF باشد به طور معمول از واشر تمام رخ استفاده خواهیم کرد ، زیرا رایج ترین دلیل Flan FF این است که برای کنترل نیروهای خمشی که هنگام استفاده از واشر حلقه ای یا فلنج RF در مقابل فلنج FF ایجاد می شود ، طراحی نشده است.