سؤالات متداول

آیا می توانم درخواست تغییر فرم بسته بندی و حمل و نقل کنم؟

2020-08-20
آره. ما می توانیم بسته به درخواست شما نوع بسته بندی و حمل و نقل را تغییر دهیم ، اما شما باید هزینه های آنها را در این مدت و اسپرد متحمل شوید.