مرکز اخبار

قیمت فلنج فولاد کربنی ناپایدار

2021-03-19

از آنجا که جشنواره بهار چین، قیمتفلنج فولاد کربنیبه دلایل مختلف از جمله گرانی مواد اولیه و افزایش حمل و نقل دریایی به طور مداوم در حال افزایش بوده است.

تا کنون قیمت فلنج کربن استیل روند نزولی نشان نمی دهد.

به همه خریداران فلنج،