مرکز اخبار

3 کانتینر PLATE FLANGE EN1092-1/01/A DN600/610 PN10 امروز به بندر هامبورگ آلمان ارسال شد!

2022-05-09
3 کانتینر امروز به بندر هامبورگ آلمان ارسال شد!فلنج صفحه ای EN1092-1/01/A DN600/610 PN10
با تشکر از حمایت و اعتماد مشتریان قدیمی ما.
3 کانتینر امروز به بندر هامبورگ آلمان ارسال شد. مشتریان ما عمدتاً فلنج های کور، فلنج های پلیت و فلنج های Slip On را سفارش دادند.

ما می توانیم تمام فلنج های آهنگری استاندارد، فلنج های غیر استاندارد، همچنین فلنج های ویژه و فلنج های کششی را تولید کنیم.