مرکز اخبار

یکی پس از دیگری!AIGUO 150

2022-08-08

با تشکر از حمایت و اعتماد مشتریان قدیمی ما.


امروز یک کانتینر کامل به بندر هامبورگ ارسال شد. مشتریان ما عمدتاً فلنج های Plate را سفارش می دادند.


ما می توانیم تمام فلنج های آهنگری استاندارد، فلنج های غیر استاندارد، همچنین فلنج های ویژه و فلنج های کششی را تولید کنیم.


به سفارش خوش آمدید150 !


150# Astm A105 Ansi B16.5 Carbon Steel Rf Plate Flat Flang