مرکز اخبار

مقدار موجودی فلنج در دسامبر 2022

2022-12-08

فلنج ها در زمان واقعی - مقدار سهام فلنج ها را در زمان واقعی بررسی کنید، خواسته های خود را سریع پیدا کنید!


EN1092-1/01صفحه Fلانگ PN16 DN150for S235JR  2600pcs

JIS10K

فلنج شل DIN2642 DN350 S235JR


هر گونه سوال، به اینجا خوش آمدید!


Flanges Stock Quantity on December 2022