مرکز اخبار

قیمت مواد اولیه اخیراً افزایش یافته است

2020-08-12

علی رغم افزایش اخیر قیمت مواد اولیه ، AIGUO همچنان بهترین سطح قیمت را برای مشتریان ما حفظ می کند. توجه: مافلنج صفحه ایاخیراً بسیار محبوب هستند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قیمت فولاد ، به این وب سایت مراجعه کنید: https: //www.zh818.com.