سؤالات متداول

زمان تحویل چیست؟

2020-08-19
با توجه به مقدار آن است. به طور کلی ، برای سفارش در 24 تن ، زمان تولید 15-25 روز پس از دریافت پرداخت است.