سؤالات متداول

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری در مورد محصولات شما کسب کنم؟

2020-08-19
می توانید به آدرس ایمیل ما ایمیل ارسال کنید. ما کاتالوگ و تصاویر محصولات خود را به عنوان مرجع شما ارائه خواهیم کرد. ما می توانیم تمام فلنج های جعلی استاندارد را تهیه کنیم ، همچنین در صورت تهیه نقاشی ، فلنج های غیر استاندارد و ویژه نیز تولید می شوند.