سؤالات متداول

آیا می توانم قبل از سفارش نمونه های رایگان داشته باشم؟

2020-08-20
بله ، شرکت ما بسیار خوشحال است که تا زمانی که هزینه حمل و نقل توسط خود خریداران پرداخت می شود ، نمونه های رایگان را برای آزمایش کیفیت برای شما ارسال می کند.