سؤالات متداول

روند اصلی تولید چیست؟

2020-08-20
فرآیند جامع ما شامل برش خام رزمی ، فورج ، گرمایش ، فورج ، نورد ، ماشینکاری ، حفاری ، بررسی ، مارک و بسته بندی است.