سؤالات متداول

من نمی توانم کالا را ببینم یا کالاها را لمس کنم ، چگونه می توانم با خطر موجود مقابله کنم؟

2020-08-20
ما 20 ساله عرضه کننده فلنج هستیم. سیستم مدیریت کیفیت ما با الزامات ISO 9001 تأیید شده توسط DNV مطابقت دارد. ما کاملا ارزش اعتماد شما را داریم. ما می توانیم برای افزایش اعتماد متقابل ، دستور آزمایشی را بپذیریم.