سؤالات متداول

چگونه می توان سفارش فلنج را انجام داد؟

2020-08-20
ابتدا نیازها یا برنامه خود را به ما اطلاع دهید. ثانیا ما با توجه به نیاز شما یا پیشنهادات خود نقل قول می کنیم.
ثالثاً مشتری نمونه ها را تأیید می کند و برای سفارش رسمی سپرده گذاری می کند.
چهارم اینکه ما ترتیب تولید را می دهیم.