مرکز اخبار

کنترل دقیق کیفیت! 100٪ تضمین ردیابی! # EN1092-1 فلنج گردن جوش داده شده

2020-10-20

کنترل کیفیت روال یا مجموعه ای از رویه ها است که برای اطمینان از اینکه محصول تولیدی یا خدمات انجام شده به مجموعه معیارهای کیفیت مشخصی پایبند است یا الزامات مشتری یا مشتری را برآورده می کند.

از سفارش مواد اولیه تا تحویل ، کل فرآیند تولید در کارخانه ما تحت کنترل دقیق کیفیت است. قابلیت ردیابی 100٪ تضمین شده است.

کیفیت رسالت ما است ، سیاست کیفیت ابزار اصلی ما در دستیابی به آن است. خوش آمدید برای خریدفلنج گردن جوش داده شدهاز ما.