مرکز اخبار

با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش RMB ، قیمت فلنج از AIGUO چه خواهد شد؟

2020-10-20

صرفه جویی در تلاش برای انجام خدمات برای خدمات ما به مشتریان ما!

فلنج کور, فلنج صفحه ای, لغزش در فلنج, فلنج های گردن جوش داده شده, فلنج شل, فلنج های رشته ایو غیره ، در صورت نیاز به پرس و جو خوش آمدید.