مرکز اخبار

مقدار سهام فلنج در 15 اکتبر 2020

2020-10-15

فلنج سهام واقعی - فلنج را در زمان واقعی بررسی کنید مقدار سهام ، سریع خواسته های خود را پیدا کنید!

EN1092-1 / 01 فلنج صفحه ایفولاد FF&RF برای 1500 قطعه P245GH / S235JR

فلنج صفحه JIS 5K ، فولاد 10K برای SS400 / SF440 1300 عدد

هر گونه پرسش ، اینجا خوش آمدید!