مرکز اخبار

فلنج رزوه ای با کیفیت بالا # ANSI B16.5 Class150 Threaded Flange

2020-10-26

با بیش از 25 سال تجربه تولید ، ما تولید می کنیمفلنج های رشته ایطبق استاندارد و نیازهای ویژه مشتریان ما.

AG AG با کیفیت بالافلنج های رشته ایبه مشتریان با ارزش جهانی ، با تحسین و تمجید کاربر.