مرکز اخبار

سطح کلی امکانات را برای تأمین فلنج به مشتریان خود با کیفیت برتر و قیمت های رقابتی بهبود ببخشید # فلنج کور JIS 5K

2020-10-30

مساحت کل تولید 33300 متر مربع و مساحت 27000 متر مربع است که مجهز به ماشین آلات مربوط به جعل با بیش از 100 مجموعه است. تمام مراحل تولید شامل عملیات حرارتی و ماشینکاری اثبات شده در فروشگاه جعلی خودکار و فروشگاه ماشینکاری