مرکز اخبار

آیا برای استقبال از سال جدید 2021 ، آیا برنامه خرید فلنج را ترتیب می دهید؟

2020-12-04

در پایان سال 2020 ، تولید ماهانه 1500 تن ما ، پیشرفت روان سفارش شما را تضمین می کند.

تمام فلنج های جعلی استاندارد (مانندEN1092-1, JIS، ANSI ، ASME ، ASTM ، DIN ، UNI ، BS ، AS ، GOST) ، انواع فلنج (کور ، صفحه ، لغزش ، گردن جوش ، شل ، اتصال لپ ، جوش سوکت ، رشته ای) ، همچنین غیر استاندارد و ویژه فلنج ، به پرسش خوش آمدید!