مرکز اخبار

AIGUO فقط روی فلنج های جعلی تمرکز می کند

2020-12-11

تضمین جعل فناوری و فرآیند تولید کامل ، کیفیت فلنج های ما را تضمین می کند. ما فقط روی فلنج های جعلی تمرکز می کنیم ، نه فلنج های ریخته گری شده یا حتی فلنج های سفارشی پایین.

ماEN1092-1فلنج صفحه PN25 در بازار بسیار محبوب است ، خوش آمدید به درخواست!